INFORMACJA

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PSM I i II stopnia pod numerem telefonu sekretariatu (68) 4552233 lub 508 134 919 w godzinach pracy.