START

Rekrutacja 2021/2022

Informacje

Konkursy

Sukcesy uczniów

Wydarzenia

Galeria

Nowa Szkoła

Dofinansowanie 2014

 

REALIZACJA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  ZADANIA
REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW POZOSTAJĄCYCH  
W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW KULTURY 
I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2014NAZWA PROGRAMU:    Rozwój infrastruktury kultury
NAZWA PRIORYTETU:  Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
NAZWA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM: 
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
NAZWA ZADANIA:  
Wymiana instalacji elektrycznej i zakup instrumentów dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza
w Zielonej Górze.
  
 

OPIS ZADANIA:

 

Nadrzędnym celem zadania była wymiana instalacji elektrycznej (aluminiowej) stanowiącej bezpośrednie zagrożenie pożarowe i porażenia prądem. Zlikwidowanie przestarzałego systemu obecnie zabezpiecza prawidłowe użytkowanie obiektu, bez zagrożenia dla życia uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Poprzez wymianę instalacji elektrycznej zapewnia się bezpieczeństwo i zgodne z normami budowlanymi parametry w zakresie oświetlenia w klasach dydaktycznych i innych pomieszczeniach. Podjęcie działań remontowych było konieczne i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Zasadniczym również celem był zakup instrumentów muzycznych i wzbogacenie bazy instrumentalnej o wysokiej klasy instrumenty. Powiększenie wyposażenia instrumentalnego szkoły pozwala nauczycielom na wprowadzanie działań związanych z reformą szkolnictwa artystycznego, która m. in. zakłada rozwój muzykowania zespołowego. W ramach realizacji zadania zakupiono:

Fagot Takeda - Model Exclusive, 

Pianino cyfrowe Yamaha CLP 535 R, 

dwa Zestawy instrumentów perkusyjnych Carla Orffa,

trzy Gitary Martinez MCG – 50S 520 (rozmiar ¾).

UZYSKANE EFEKTY:

Uzyskanie dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w znaczący sposób poprawiło warunki pracy i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze. Zakup instrumentów muzycznych wzbogacił szkolną bazę instrumentalną i wspomaga realizację przedmiotów wprowadzających dzieci i młodzież do form muzykowania zespołowego.

  

     
  


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
2014