START

Rekrutacja 2021/2022

Informacje

Konkursy

Sukcesy uczniów

Wydarzenia

Galeria

Nowa Szkoła

COVID 19 - ważne informacje

 

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły w okresie pandemii
W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w szkole i z uwagi na trwający okres pandemii i wynikające z tego obostrzenia prosimy o zapoznanie i bezwzględne stosowanie się do ogólnych zasad funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze od 1 września 2020 roku do odwołania.”
Ogólne zasady organizacji aktualnie podejmowanych przez szkołę działań
Ścieżka kontaktów
Procedura zwrotu instrumentów
Procedura zwrotu druków muzycznych do biblioteki
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia  przebywającego na terenie
PSM I i II stopnia zakażenia koronawirusem Covid-19