START

Rekrutacja 2021/2022

Informacje

Konkursy

Sukcesy uczniów

Wydarzenia

Galeria

Nowa Szkoła

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

30.04.2021
14.05.2021
4.06.2021