Dodatkowe dni wolne od zajęć

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

2.11.2020
4 i 5.01.2021
30.04.2021
14.05.2021
4.06.2021