Odwołane zajęcia dydaktyczne:
(W miarę możliwości informacje podawane są na bieżąco)


Pani Renata Lato - zajęcia nie odbędą się w dniu 19.10.2021 r.