START

 

czwartek, 11 czerwiec 2020 17:45

NOWA SZKOŁA

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze uzyskała dofinansowanie z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. W tym roku planowane jest rozpoczęcie inwestycji  - etap I - Budynek Kształcenia Artystycznego. Powstanie tak bardzo potrzebny i długo oczekiwany nowoczesny budynek dla szkoły, a tym samym dla miasta i  całego województwa.

DOBRE WIEŚCI !!!
Rozpoczynamy budowę nowej szkoły muzycznej 30 września 2020 r. - podpisanie umowy na wykonanie prac budowlanych.
Od lewej: Małgorzata Hanyś i Krzysztof Łuksza - Firma LK Inwest z Wrocławia, Dyrektor Szkoły Honorata Górna ,  Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, Poseł na Sejm RP Jerzy Materna, Główna Księgowa Szkoły Dorota Dubniewska, Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Łączak.

Nowa szkoła to będzie obiekt przystosowany do potrzeb edukacji artystycznej z salą koncertową i kameralną w światowym standardzie akustycznym.  Nastąpi  znaczna poprawa warunków lokalowych do realizacji zajęć lekcyjnych, poprzez zwiększenie dostępności do sal lekcyjnych dla uczniów i nauczycieli w szkole. Wielkość i  wymagania dla  poszczególnych sal lekcyjnych będą zgodne z potrzebami. Uczniowie będą realizować zajęcia edukacyjne w ramach jednego obiektu, bez konieczności przechodzenia z budynku do budynku. Zwiększy się efektywność wykorzystania czasu przez uczniów, a tym samym nastąpi poprawa dostępności do kształcenia artystycznego dla utalentowanych dzieci i młodzieży z  okolicznych mniejszych miast i wsi. Oprócz sal lekcyjnych szkoła pozyska dodatkowe, niezbędne pomieszczenia, których obecnie szkoła nie posiada: sale prób dla orkiestr, chórów i zespołów instrumentalnych, szatnię ogólną, szatnie dla młodszych uczniów przed zajęciami rytmicznymi, pomieszczenia sanitarne, socjalne i dla administracji w wymaganej ilości, optymalne ciągi komunikacyjne. Nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, poprawa higieny pracy nauczycieli i pracowników szkoły. Nowy obiekt będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W związku z realizacją inwestycji planowane jest powołanie zespołu szkół muzycznych w Zielonej Górze w skład którego wejdą obecnie istniejące szkoły muzyczne: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. M. Karłowicza oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia. W bliskiej przyszłości planowane jest również utworzenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia dla przyszłych absolwentów obecnej OSM I stopnia.

W PSM I i II st. obecnie kształci się 320 uczniów pod kierunkiem 62 muzyków - artystów w ramach indywidualnych lekcji instrumentu oraz innych zajęć grupowych.  Każdy uczeń uczy się gry na instrumencie indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela instrumentu. W budynkach szkoły tygodniowo odbywa się ponad 1000 godzin dydaktycznych, a rocznie szkoła organizuje ponad 200 koncertów klasowych, sekcyjnych, okolicznościowych, ogólnoszkolnych, środowiskowych oraz dwa konkursy ogólnopolskie z rekomendacją MKiDN oraz sześć konkursów regionalnych. Uczniowie szkoły to laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, a absolwenci szkoły to często jedni z czołowych muzyków w Polsce oraz artyści Filharmonii Zielonogórskiej.

Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Nauka w szkole jest bezpłatna. 
W tym roku szkoła obchodzi jubileusz 70-lecia.

Honorata Górna
Dyrektor PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze

Czytany 975 razy

Odwiedziny Online

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

PLANY LEKCJI 2020/2021

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze     Wywiad z Dyrektor Szkoły Panią Honoratą Górną 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
W OKRESIE PANDEMII

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły

 


UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem