Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Emilia Pałka    - Przewodnicząca
Julian Lato      - Z-ca Przewodniczącego
Julia Pałka      - Sekretarz

Opiekun samorządu -  mgr Ewa Tuchowska