START

Rekrutacja 2021/2022

Informacje

Konkursy

Sukcesy uczniów

Wydarzenia

Galeria

Nowa Szkoła

Stowarzyszenie "Arte"

 

„Arte”–Stowarzyszenie Współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze.

Stowarzyszenie „ Arte” wspiera działalność artystyczną, edukacyjną i kulturalną naszej szkoły, inicjuje i  pomaga w realizacji przedsięwzięć edukacyjno-artystycznych, wspomaga uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • rozszerzenie form działalności dydaktycznej i wychowawczej PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze, które będą realizowane poprzez organizowanie lub współorganizowanie ze szkołą przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży. Dotyczy to szczególnie organizacji konkursów muzycznych, przeglądów, spotkań, koncertów, prezentacji i występów uczniów szkoły muzycznej,
  • organizowanie imprez kulturalnych,
  • propagowanie i organizowanie działalności kulturalnej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji,
  • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
  • edycję wydawnictw związanych z celami Stowarzyszenia,
  • fundowanie stypendiów,
  • finansowe, rzeczowe lub informacyjne wspieranie uzdolnionej młodzieży.

 „Arte” – Stowarzyszenie Współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze

 KRS 0000765446

 konto bankowe Stowarzyszenia: 89 1090 1535 0000 0001 4162 0367