Rok szkolny 2017/2018

 

W dniach 15 -17 czerwca 2018r. w Auli im. Antoniego Janiszewskiego w Zbąszyniu (Filharmonia Folkloru Polskiego) odbyły się II Ogólnopolskie Igrzyska Skrzypcowe dla uczniów szkół muzycznych I st. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie im. Jadwigi Kaliszewskiej we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I st. im. Stanisława Moniuszki.

Grupa I (kl. I, II c6):
Wyróżnienie - Zuzanna Dudek (kl.IIc6). Klasa skrzypiec mgr K. Kowalik

Grupa II ( kl. III, IVc6):
I miejsce - Ada Grzebielucha (kl. IIIc6). Klasa skrzypiec mgr I. Wasiak
II miejsce - Antoni Krzyśków (kl.IVc6). Klasa skrzypiec mgr K. Kowalik
III miejsce - Paulina Najdek (kl.IVc6). Klasa skrzypiec mgr L. Kucharuk

Grupa III (kl. V, VIc6 i kl. III, IVc4)
II miejsce - Magda Łazowska (kl. Vc6) Klasa skrzypiec mgr K. Kowalik
II miejsce - Anna Kibała (kl.VIc6) Klasa skrzypiec mgr I. Wasiak
III miejsce - Krystyna Szołtek ( kl IIIc4). Klasa skrzypiec mgr L. Kucharuk
Wyróżnienie - Joanna Tumińska (kl.Vc6) Klasa skrzypiec mgr I. Wasiak
Pani Iwona Wasiak otrzymała Dyplom za wyróżniające przygotowanie ucznia.
Akompaniatorzy: p. Justyna Grondys, p. Iwona Ochniowska i p. Elżbieta Zakrzewska otrzymali Dyplomy za wyróżniający się akompaniament.

Serdecznie gratulujemy.

Dnia 9 czerwca 2018r. odbył się w Żaganiu IX "Turniej Przyjaźni" dla uczniów klasy skrzypiec lubuskich szkół muzycznych I stopnia. Jury pod przewodnictwem prof. Michała Grabarczyka wyłoniło laureatów:
Grupa III
GRAND PRIX Aleksandra Mandryk ( kl. Vc6) naucz. Krzysztof Kowalik
II miejsce : Anna Kibała (kl. VIc6) naucz. Iwona Wasiak i Magda Łazowska (kl. Vc6) naucz. Krzysztof Kowalik
III miejsce: Joanna Tumińska (kl.Vc6) naucz. Iwona Wasiak
Grupa II
I miejsce: Antoni Krzyśków (kl. IVc6) naucz. Krzysztof Kowalik i Ada Grzebielucha ( kl. IIIc6) naucz. Iwona Wasiak
II miejsce: Hanna Kotowska (kl. IVc6) naucz. Krzysztof Kowalik
III miejsce: Pola Grondys (kl. IIIc6) naucz. Iwona Wasiak
Grupa I
III miejsce - Alena Susłowicz (kl. IIc6) naucz. Krzysztof Kowalik
Nauczyciele p. Iwona Wasiak i p. Krzysztof Kowalik otrzymali Dyplomy za wyróżniające przygotowanie uczniów.

Serdecznie gratulujemy.

W dniach 15 – 16 maja 2018 r. odbył się X Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Emmy Altberg organizowany przez Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Muzyków Polskich „Pro Arte”. Laureatem II miejsca w grupie pierwszej został Wiktor Pelc (kl. II/c.6) z klasy fortepianu Pani mgr Renaty Pawłowskiej.

Serdecznie gratulujemy. 

Dnia 18 maja 2018r. w Zduńskiej Woli, podczas Międzynarodowego Festiwalu PRESTO przeznaczonego dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I stopnia, odbył się Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy. Naszą szkołę reprezentowali:
Antoni Krzyśków (kl. IVc6) i Aleksandra Mandryk (kl. Vc6) z klasy skrzypiec p. Krzysztofa Kowalika i Anna Kibała ( kl.VIc6) z klasy skrzypiec p. Iwony Wasiak. Wszyscy otrzymali tytuł Laureata Konkursu. Nauczyciele otrzymali Dyplomy za Wyróżniające się przygotowanie uczniów. Uczniom akompaniowała p. Elżbieta Zakrzewska, która również otrzymała dyplom za wyróżniający się akompaniament.

Serdecznie gratulujemy.

W dniach 27 - 29 kwietnia 2017 r. w Poznaniu odbył się II Ogólnopolski Konkurs „Talenty Skrzypcowe” dla uczniów Szkół Muzycznych I i II st. oraz studentów studiów licencjackich I stopnia oraz studiów magisterskich II stopnia. Przesłuchano 107 uczestników w trzech grupach wiekowych. Jury pod przewodnictwem prof. Bartosza Bryły z AM z Poznania i AM we Wrocław wyłoniło laureatów. Wśród Laureatów I miejsca znalazła się Ada Grzebielucha ( gr. I, kl. IIIc6) W grupie Laureatów II miejsca znalazła się Anna Kibała (gr. II, kl. VIc6) i Mikołaj Górny ( gr. III, kl. I/ II st.) a w grupie Laureatów III miejsca – Izabela Krzystek ( gr. III, kl. II/ II st.) Ponadto jury przyznało dla Ady i Ani nagrodę specjalną – Dyplom za „zacięcie wirtuozowskie”. Wszyscy uczniowie są z klasy skrzypiec mgr Iwony Wasiak. Ani K. akompaniowała mgr Elżbieta Zakrzewska, która otrzymała Dyplom za wyróżniający się akompaniament.

Serdecznie gratulujemy.

W dniach 11-12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbył się XI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I i II stopnia i Gimnazjów „Mistrz Klawiatury”.
Jury konkursu w składzie: prof. nadzw. dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie), prof. zw. dr hab. Alicja Kledzik (Akademia Muzyczna w Poznaniu) oraz prof. nadzw. dr hab. Paweł Zawadzki (Akademia Muzyczna we Wrocławiu) przyznało III miejsce w Grupie II uczniowi Kacprowi Łyczkowskiemu (kl.IV c6) z klasy fortepianu pani Iwony Ochniowskiej. Nauczycielka otrzymała dyplom za wyróżniające przygotowanie ucznia.

Serdecznie gratulujemy.

W Filharmonii Gorzowskiej w dniach 17-18 kwietnia br. odbył się XIX Gorzowski Konkurs Pianistyczny "Muzyka polska i nie tylko" organizowany przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Laureatem I miejsca w grupie pierwszej został Wiktor Pelc (kl. II c6) z klasy fortepianu pani Renaty Pawłowskiej. W gronie laureatów znalazł się również Kacper Łyczkowski (IV c6), który zdobył II miejsce w grupie drugiej. Kacper uczy się w klasie fortepianu pani Iwony Ochniowskiej.
W grupie pierwszej wyróżnienie uzyskali: Leokadiusz Przygocki (II c6) oraz Adam Woźniak (II c6), obydwaj uczą się w klasie pani Renaty Lato.

Serdecznie gratulujemy.

W Szkole Muzycznej I stopnia  im Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, w dniach 16 - 18 kwietnia 2018 r. odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz. Konkurs wpisany jest do Kalendarza Imprez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W konkursie uczestniczyło ponad 70 uczniów z klas III - VI ze szkół muzycznych I stopnia z całej Polski, których oceniało jury pod przewodnictwem dr Jakuba Jakowicza. W gronie laureatów III miejsca znalazła się Aleksandra Mandryk (kl Vc6), a w gronie uczniów wyróżnionych Antoni Krzyśków (kl. IV) i Zuzanna Horna (kl.Vc6) Uczniów przygotował mgr Krzysztof Kowalik, a akompaniowała im mgr Elżbieta Zakrzewska.

Serdecznie gratulujemy.

W dniach 27 - 28 marca 2018r. w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej I stopnia, odbył się VI Międzywojewódzki Konkurs Skrzypcowy i Altówkowy. Jury pod przewodnictwem dr hab. Eweliny Pachuckiej-Mazurek ( AM Poznań) przyznało w grupie III Tytuł Laureata I miejsca Aleksandrze Mandryk (kl. Vc6) z klasy skrzypiec mgr Krzysztofa Kowalika, i Tytuł Laureata III miejsca (ex aequo) Zuzannie Horna (kl. Vc6) z klasy mgr Krzysztofa Kowalika i Annie Kibała (kl.VIc6) z klasy skrzypiec mgr Iwony Wasiak.
W grupie II Tytuł Laureata I miejsca otrzymał Antoni Krzyśków ( kl. IVc6) z klasy Krzysztofa Kowalika.
Nauczyciele uczniów otrzymali Dyplomy za wyróżniające przygotowanie ucznia. Wszystkim laureatom akompaniowała mgr Elżbieta Zakrzewska, która otrzymała Dyplom za wyróżniający się akompaniament.

Serdecznie gratulujemy.

W dniach 12-16 marca 2018r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku odbyły się X Ogólnopolskie Spotkania Skrzypcowe im. prof. Mirosława Ławrynowicza. Jury pod przewodnictwem prof. Krystyny Makowskiej – Ławrynowicz podkreśliło bardzo wysoki poziom konkursu.
Uczennica naszej szkoły, Aleksandra Mandryk (Vc6) z klasy skrzypiec mgr Krzysztofa Kowalika znalazła się w gronie uczniów nagrodzonych i otrzymała Wyróżnienie. Akompaniowała jej mgr Elżbieta Zakrzewska.

Serdecznie gratulujemy.

Pałac Romantyczny w Turznie to odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy w którym gościł Fryderyk Chopin.
W dniu 25 lutego 2018r. w tym pięknym miejscu odbył się IV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina.
 Mikołaj Woźniak (kl II/II st.) z klasy fortepian Pani mgr Aleksandry Fudali-Matusewicz zdobył II Nagrodę w swojej kategorii wiekowej .

Serdecznie gratulujemy.

W dniu 10 marca 2018r. odbył się XXVI Poznański Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych. Jury konkursu oceniało uczestników w pięciu grupach wiekowych.
Uczeń Błażej Wasiak (klasa III/II st.) z klasy klarnetu mgr Bronisława Krzystka zdobył I Nagrodę w Grupie V.

Serdecznie gratulujemy.

W dniach 7- 8.03. 2018 r. odbył się w Szczecinie VII Ogólnopolski Konkurs Sonat dla uczniów klas IV, V i VI szkół muzycznych I stopnia.
Jury pod przewodnictwem prof. Antoniego Cofalika w grupie klas IV przyznało I miejsce Antoniemu Krzyśków, w grupie klas V - II miejsce otrzymała Aleksandra Mandryk, wyróżnienie Zuzanna Horna.
Uczniów przygotował mgr Krzysztof Kowalik. W grupie klas VI -II miejsce otrzymała Anna Kibała przygotowana przez mgr Iwonę Wasiak. Nauczyciele otrzymali dyplomy za bardzo dobre przygotowanie uczniów. Podczas konkursu uczniom akompaniowała mgr Elżbieta Zakrzewska, która otrzymała dyplom za wyróżniający się akompaniament.

Serdecznie gratulujemy.

Miło nam poinformować o sukcesie naszej uczennicy Zuzanny Horna z klasy skrzypiec pana Krzysztofa Kowalika na konkursie skrzypcowym w Gdańsku.
23 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu odbył sie VII Konkurs Skrzypcowy im. Anity Romanowskiej dla uczniów szkól muzycznych I stopnia. Zuzia uzyskała najwyższą punktację w swojej grupie i została laureatką II miejsca (I nie przyznano). Zuzi przy fortepianie towarzyszył pan Andrzej Siarkiewicz.

Serdecznie gratulujemy uczennicy i nauczycielowi .

W dniach 8 - 10 lutego 2018 r. w Żaganiu odbył się współorganizowany przez CEA i objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego XXIII Ogólnopolski Turniej Pianistyczny im. Haliny Czerny-Stefańskiej. W konkursie wziął udział uczeń Kacper Łyczkowski (kl. IV c6) z klasy fortepianu pani Iwony Ochniowskiej. Zaprezentował wysoki poziom gry na instrumencie i zajął III miejsce w Grupie I. Nauczyciel otrzymał dyplom za przygotowanie ucznia.

Serdecznie gratulujemy.  

Dnia 5 lutego 2018r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Lesznie odbył się VIII Międzyszkolny „Konkurs Małego Skrzypka”. W konkursie wzięło udział 90 uczestników z województwa wielopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, kujawsko –pomorskiego, łódzkiego i opolskiego. Jury pod przewodnictwem prof. Michała Grabarczyka, w każdej grupie wiekowej przyznało Dyplomy Laureata, Dyplomy Wyróżnienia i Dyplomy Pochwały.
W grupie kl. IV Dyplom Laureata otrzymał Antoni Krzyśków z klasy skrzypiec mgr Krzysztofa Kowalika.
W grupie kl. III dyplom Wyróżnienia otrzymała Ada Grzebielucha z klasy skrzypiec mgr Iwony Wasiak
W grupie kl. II Dyplom Pochwały otrzymała Zuzanna Dudek z klasy skrzypiec mgr Krzysztofa Kowalika

Serdecznie gratulujemy.

W sobotę 3.02.2018 w naszej szkole odbyła się IX edycja Zielonogórskich Spotkań Wiolonczelowych. W imprezie wzięło udział 28 uczestników ze szkół muzycznych Regionu Lubuskiego. Jury w składzie: Justyna Bernat (PSM I i II st. w Żaganiu), Sylwia Kamzelska-Bronowicka (PSM I st. w Żarach oraz PSM I st. w Szprotawie), Jagoda Paszkowska (PSM I st. w Świebodzinie), Agata Witoszek (PSM I st. w Krośnie Odrz.) oraz Maciej Huszcza (PSM I i II st. w Zielonej Górze oraz OSM I st. w Zielonej Górze) wyłoniło grupę 12 laureatów. Wśród nich znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

Grupa II
Rozalia Dutczak - z klasy p. Ewy Luboch

Grupa III
Sara Trzeciak - z klasy p. Macieja Huszczy
Zuzanna Masklak - z klasy p. Ewy Luboch
Wiktor Hryniewicz - z klasy p. Ewy Luboch

Grupa IV
Natalia Gierygowska - z klasy p. Ewy Luboch

W grupie IV wyróżnienie zdobyła Amelia Machowska - z klasy p. Ewy Luboch

Wszystkim nagrodzonym uczniom oraz ich pedagogom serdecznie gratulujemy.

W dniach 9 - 10.12.2017r. w Żarach odbył się V Polsko-Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych .Trio fortepianowe w składzie Hanna Kluczycka - skrzypce, Klara Wachel - skrzypce, Kacper Łyczkowski - fortepian zdobyło wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy.

W dniach 9 – 12.12.2017r. w Poznaniu odbył się II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Jadwigi Kaliszewskiej. Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Mariusza Dereweckiego przyznało (ex aequo) II miejsce Aleksandrze Mandryk i Zuzannie Horna (kl.Vc6) z klasy skrzypiec mgr Krzysztofa Kowalika, który został nagrodzony za wyróżniające przygotowanie uczniów. Skrzypaczkom akompaniowała mgr Elżbieta Zakrzewska, która również otrzymała wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy.

W dniach 11 - 12 grudnia 2017r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie odbyły się Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej o zasięgu Makroregionalnym dla instrumentów dętych drewnianych. Przesłuchania są obowiązkowe dla uczniów klas V i VI PSM II stopnia, a Jury nie przyznaje nagród tylko wyróżnienia.
Nasi uczniowie z Sekcji dętej zaprezentowali swój wysoki poziom uzyskując Wyróżnienia 
Paweł Karaś (kl.VI) uczeń z klasy klarnetu mgr Bronisława Krzystka
Patryk Nowak (kl.V) uczeń z klasy oboju mgr Mariusza Nowaka
Nauczyciele prowadzący oraz Pani akompaniator mgr Anna Sierżan-Okaz otrzymali dyplomy wyróżnienia.

Serdecznie gratulujemy.

W dniach 1-3 grudnia odbył się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze, 41. Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera.
  
Jury pod przewodnictwem prof. Marcina Baranowskiego przyznało następujące nagrody i wyróżnienia uczennicom naszej szkoły: