Wydarzenia

 

Dziesiąty koncert z cyklu MŁODY MUZYK odbył się w Szkole Europejskiej dr Rahna przy ul. Sienkiewicza 36, w środę 9 maja 2018r. Wystąpili uczniowie klas fortepianu pani Renaty Lato, pani Honoraty Górnej, pani Renaty Pawłowskiej oraz pani Marii Kuny. Klasę gitary reprezentowało troje uczniów pana Jarosława Lewandowskiego, a klasę skrzypiec trzy uczennice pani Małgorzaty Tofilskiej. W programie znalazły się utwory z różnych epok, od baroku do muzyki współczesnej.
Składam gorące podziękowania dla wszystkich osób tworzących przyjazny klimat do rozwoju młodych talentów. Dziękuję wszystkim nauczycielom i akompaniatorom za trud przygotowania młodych muzyków. Dziękuję serdecznie Rodzicom uczniów za piękną współpracę ze szkołą. Wszystkim wykonawcom koncertów w tym roku szkolnym, a było ich ponad 60, życzę sukcesów i wytrwałości.

Małgorzata Tofilska

W dniu 12 maja 2018r. uczeń naszej szkoły Mikołaj Woźniak z klasy fortepianu mgr Aleksandry Fudali-Matusewicz wystąpi jako solista z towarzyszeniem Orkiestry w Koncercie Talentów w Cairo Symphony Orchestra.

Pierwszy raz w Bibliotece w Raculi odbył się  koncert uczniów naszej szkoły. Popołudniu 25 kwietnia zaprezentowały się zespoły kameralne oraz soliści z klasy harfy pani Anny Blum, klasy skrzypiec pani Małgorzaty Tofilskiej i klasy pana Krzysztofa Kowalika, z klasy perkusji pana Piotra Nowaka, z klasy fortepianu pani Renaty Pawłowskiej i pani Iwony Ochniowskiej. Dziękujemy Pani Sołtys Raculi, Mirosławie Jabłonce za zaproszenie, gratulujemy pięknej gry na harfie oraz dziękujemy za poczęstunek i słodkie upominki.
Zapraszamy na drugi Koncert 23 maja.

Małgorzata Tofilska

W środę 11 kwietnia odbył się w Szkole Europejskiej dr Rahna, kolejny, już dziewiąty, koncert z cyklu MŁODY MUZYK. Podczas prezentacji scenicznych publiczność usłyszała utwory grane na fortepianie, skrzypcach i klarnecie. Wystąpili uczniowie z klasy Pani Renaty Lato, Pani Iwony Wasiak, Pani Małgorzaty Tofilskiej, Pana Leszka Kucharuka i Pana Bronisława Krzystka. Przy fortepianie towarzyszyli Młodym Muzykom, Pani Iwona Ochniowska, Pani Anna Sierżan- Okaz oraz Pan Sebastian Cieśliński. Kolejny koncert już w maju. Zapraszamy!

Małgorzata Tofilska

Debiuty młodych smyczkowców i harfistów odbyły się w sobotę 17 marca 2018r. w auli naszej szkoły. Wśród reprezentantów klas skrzypiec, wiolonczeli i harfy z Regionu Lubuskiego, znalazły się uczennice pani Olgi Grabowskiej, pani Anny Blum, pani Jolanty Jakubowskiej-Siwki, pani Małgorzaty Tofilskiej. Wspaniałe występy najmłodszych instrumentalistów zostały nagrodzone brawami licznie zgromadzonej publiczności i uhonorowane dyplomami i niespodziankami , które ufundowała Rada Rodziców. Gratulacje od Pani Dyrektor Renaty Lato to dla młodych wykonawców, wspaniałe chwile. Pamiątkowe nagrody - nutki ufundowała jedna z Mam debiutantek, pani Chondzińska, której serdecznie dziękujemy. Wszystkim młodym adeptom gry na instrumentach życzymy wspaniałej przygody z muzyką.

Małgorzata Tofilska

Z radością informujemy, iż uczennice naszej Szkoły Zuzanna Horna oraz Aleksandra Mandryk, obie z klasy skrzypiec Pana Krzysztofa Kowalika za zdobycie najwyższej punktacji na Makroregionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej 2017 otrzymały zaproszenie Dyrektora Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego do udziału w Lusławickiej Orkiestrze Talentów złożonej z 40 najbardziej utalentowanych uczniów szkół muzycznych I stopnia w Polsce!
Udział w Orkiestrze Talentów jest nagrodą za wybitne osiągnięcia a jednocześnie możliwością dalszego rozwoju pod kierunkiem znakomitych muzyków – artystów i pedagogów, którzy czuwają nad artystycznym poziomem oraz procesem budowania zespołu.
Pierwsze spotkanie LOTu odbyło sie w dniach 15-22 pazdziernika 2017 r. a warsztaty zostały zakończone koncertem w wypełnionej po brzegi Sali Koncertowej Europejskiego Centrum Muzyki, w obecności samego Maestro Krzysztofa Pendereckiego!

Gratulujemy.

Drugi, w tym roku szkolnym, koncert z cyklu Młody Muzyk odbył się 29 listopada w Szkole Europejskiej dr Rahna przy ul. Sienkiewicza 36. Wśród wykonawców koncertu, znaleźli się uczniowie z klasy skrzypiec pani Iwony Wasiak i pani Małgorzaty Tofilskiej, z klasy fortepianu pani Renaty Pawłowskiej i pani Marii Kuny oraz z klasy wiolonczeli pana Macieja Huszczy. Publiczność wysłuchała utworów m.in Jana Sebastiana Bacha, Henryka Wieniawskiego i innych. Przy fortepianie młodym wykonawcom towarzyszyli: pani Justyna Grondys, pani Małgorzata Łukasiewicz oraz pan Sebastian Cieśliński. 
Zapraszamy na kolejny koncert w styczniu, muzycznym tematem utworów będzie karnawał.

Małgorzata Tofilska
W środę 25 października 2017r. odbył się pierwszy w tym roku szkolnym koncert z cyklu "MŁODY MUZYK". W sali Szkoły Europejskiej dr Rahna, wypełnionej po brzegi publicznością, zaprezentowało się 20 uczniów. Wystąpili reprezentanci klasy harfy pani Anny Blum oraz skrzypkowie i zespoły z klasy pani Małgorzaty Tofilskiej. W programie koncertu znalazły się utwory kompozytorów polskich i europejskich od epoki baroku do współczesności. Na zakończenie koncertu adepci gry otrzymali słodkie niespodzianki. Dziękuję serdecznie publiczności za tak liczne przybycie i wyrazy uznania dla wykonawców koncertu.
Małgorzata Tofilska

W pięknej sali koncertowej pałacu w Bad Muskau, w środę 14 czerwca 2017r. odbył się uroczysty koncert z okazji otwarcia wystawy "W naszym ogrodzie". Dla autorów wystawy pani Joanny Janiak i pana Piotra C. Kowalskiego oraz dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej Leszka Kani i dyrektora fundacji pałacu Bad Muskau Corda Panninga, jak i licznie przybyłych gości,  wystąpili uczniowie naszej szkoły. Na skrzypcach zagrała Katarzyna Hejnowicz z klasy pani Iwony Wasiak, z akompaniamentem pani Justyny Grondys. Utwory na gitarę zaprezentował Damian Janicki z klasy pana Jarosława Lewandowskiego, a w trio fortepianowym wystąpiły Anna Stefańczyk i Kasia Szczerbaniewicz z klasy pani Małgorzaty Tofilskiej, którym towarzyszyła przy fortepianie pani Justyna Grondys. Koncert prowadziła pani dyrektor Renata Lato. Młodzi artyści po koncercie obejrzeli wystawę i z zainteresowaniem wysłuchali opowiadań autora wystawy pana Piotra C. Kowalskiego. Niezwykły klimat pałacu w Bad Muskau sprawił, że popołudnie z muzyką i artystycznymi kompozycjami wizualnymi było szczególnie urokliwe.
Gratulujemy wszystkim wykonawcom.

 Małgorzata Tofilska

Szósty koncert z cyklu " Młody muzyk " odbył się 31 maja 2017 r. w Europejskiej Szkole dr Rahna. Wystąpili uczniowie z klas skrzypiec pani Iwony Wasiak i pani Małgorzaty Tofilskiej. Skrzypaczkom przy fortepianie towarzyszyli pani Justyna Grondys i pan Sebasian Cieśliński.
Koncerty z cyklu "Młody muzyk" zgromadziły w roku szkolnym 2016/2017 ponad 85 wykonawców. Na kolejne koncerty zapraszamy w następnym roku szkolnym.
Gratulujemy wszystkim wykonawcom i życzymy kolejnych sukcesów !

Małgorzata Tofilska

W środę 19 kwietnia 2017r. odbył się piąty koncert z cyklu " Młody muzyk ", tym razem poświęcony w całości muzyce skrzypcowej. W auli Szkoły dr Rahna przy ul. Sienkiewicza 36 wystąpili skrzypkowie z klas p. Iwony Wasiak i p. Małgorzaty Tofilskiej, a przy fortepianie towarzyszyli młodym skrzypkom p. Justyna Grondys i p. Sebastian Cieśliński. Prawie dwugodzinny koncert zakończył się gorącymi brawami publiczności i słodką niespodzianką dla wszystkich wykonawców koncertu.

Małgorzata Tofilska

"Debiuty młodych smyczkowców i harfistów" zorganizowane przez naszą szkołę po raz pierwszy, odbyły się 19 marca 2017r. W kawiarni muzycznej " Czarna kafka " zgromadziły bardzo liczną publiczność. 23 młodych wykonawców przyjechało z Gorzowa Wielkopolskiego, Krosna Odrzańskiego, Nowej Soli, Szprotawy, Wschowy, Żagania, Żar i Zielonej Góry. Koncert rozpoczął występ gościa specjalnego - Mai Cichoń z Żagania, która wykonała Hopaka M. Musorgskiego. A później swoje muzyczne zdolności zaprezentowali młodzi debiutanci grający na skrzypcach, altówce, wiolonczeli i harfie.
Naszą szkołę reprezentowali: Pola Grondys z klasy skrzypiec pani Iwony Wasiak, Kiara Harasimiuk z klasy harfy pani Anny Blum, Alena Susłowicz i Filip Rzepniak z klasy skrzypiec pana Krzysztofa Kowalika, Zofia Smreczak i Barbara Grzybek z klasy skrzypiec pani Jolanty Jakubowskiej-Siwki.
Muzyczne prezentacje zakończył występ duetu "flet i harfa" - Hanna Ważna i Oliwia Bakalarek, pracujący pod opieką pani Anny Blum i pani Urszuli Witoszek, zachęcając wszystkich młodych adeptów gry do muzykowania zespołowego. Wśród uczestników została wylosowana nagroda, która trafiła do wiolonczelistki z PSM I stopnia w Nowej Soli Nadii Przybylskiej.
Na zakończenie koncertu wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk pani Dyrektor Renaty Lato pamiątkowe dyplomy i nagrody-niespodzianki ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły. Gratulujemy udanych muzycznych prezentacji i życzymy pięknej przygody z muzyką!

Małgorzata Tofilska
Czwarty koncert z cyklu "Młody Muzyk" odbył się w auli Europejskiej Szkoły Dr Rahna przy ul. Sienkiewicza 36. W koncercie udział wzięli pianiści oraz uczniowie klas skrzypiec i gitary. Muzyczne prezentacje młodych adeptów gry na fortepianie, miały wyjątkowy charakter ze względu na nowy fortepian, na którym po raz pierwszy koncertowali uczniowie naszej szkoły. Wszystkie muzyczne prezentacje zostały bardzo ciepło odebrane przez zgromadzoną publiczność. Koncert zakończyła słodka niespodzianka , którą Pani Dyrektor Renata Lato obdarowała wykonawców koncertu.
Zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu "Młody Muzyk".
Małgorzata Tofilska

28. stycznia 2017. w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się kolejny Koncert Noworoczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Zaprezentowały się trzy zespoły, a każdy z nich zaskoczył publiczność muzyczną niespodzianką.

     Orkiestra Smyczkowa PSM I stopnia pod dyrekcją pana Marka Siwki przygotowała trzy utwory. Usłyszeliśmy muzyczną wizytówkę wytwórni Walta Disneya - temat z animowanego filmu „Pinokio”, następnie „Humoreskę” A. Dworzaka, gdzie partie solowe zagrali Mikołaj Górny z klasy pani Iwony Wasiak i Zuzanna Horna z klasy pana Krzysztofa Kowalika. W trzecim utworze publiczność zaskoczyli młodzi tancerze ze Szkoły Tańca „Gracja”, Karolina Żejmo i Igor Skulski, przygotowani przez panią Katarzynę Jereniowską - w rytmie cza-czy wkroczyli na salę wywołując ogólne poruszenie i dodając wdzięku muzyce z filmu „Zatańcz ze mną”. W tym utworze solo na saksofonie wykonał Filip Domarecki z klasy pana Bronisława Krzystka, a partie akompaniujące wykonali uczniowie: Hubert Łachacz (fortepian jazzowy) z klasy pana Wojciecha Pruszyńskiego i Krystian Kaczorowski (perkusja) z klasy pana Piotra Nowaka.

     Połączone Chóry „Gama” i „Kamerton” pod dyrekcją pani Łucji Nowak jak zwykle zaprezentowały urozmaicony repertuar. Usłyszeliśmy „Happy holidays” M. L. Lightfoot (przy fortepianie Andrzej Białkowski z klasy pani Ludmiły Pawłowskiej), następnie popularny i wzruszający hymn „Amazing Grace” z solo w wykonaniu Kornelii Pukackiej, a na zakończenie „Adiemus” K. Jenkinsa. Interpretacja zachwyciła i poruszyła publiczność: solowe partie zaśpiewały Kornelia Pukacka i Zuzanna Łukasiewicz, a etniczno-swingujący podkład na instrumentach perkusyjnych wykonał pan Piotr Nowak, na fortepianie - Jakub Gościniak (gościnnie) oraz na flecie Hanna Ważna z klasy pani Urszuli Witoszek. Muzyka „Adiemus” przeniosła słuchaczy w nieziemski wymiar czasu i dźwięku: budowanie kulminacji dynamicznych, plan narracji brzmieniowej i energia płynąca z każdej frazy zostały zrealizowane doskonale.

     Orkiestra Symfoniczna PSM II st. przygotowana do koncertu przez pana prof. Macieja Ogarka i pana Iwana Moroza tradycyjnie przygotowała repertuar typowo karnawałowy, zdominowany przez kompozycje rodziny Straussów. Obok brawurowo zagranych schnell - polek (Josepha i Johanna), usłyszeliśmy przeboje noworocznej muzyki wiedeńskiej - „Nad pięknym modrym Dunajem” i Marsz Radetzky’ego.

     Jednak najefektowniej w szampański nastrój słuchaczy wprowadziła kolejna muzyczna niespodzianka tego wieczoru: gościnny występ Trzech Tenorów - Bronisłavo Pavarotti (pan Bronisław Krzystek), Don Zająco Domingo (pan Janusz Zając) i Jose Iwano Carreras (pan Iwan Moroz). Samo wejście Mistrzów już wywołało aplauz na sali, a potem napięcie rosło: każde wejście solowej frazy lub jej błyskotliwe wykończenie było nagradzane brawami. Śpiewający Mistrzowie wykazali się nie tylko świetnym głosem i talentem aktorskim, ale także niezwykłym poczuciem humoru i uroczym dystansem do siebie. Licznie zgromadzona publiczność nie kryła swojego zachwytu i nagrodziła występ owacją na stojąco.
                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                Beata Wasilewska

     Należy podkreślić, że Koncert Noworoczny wsparli artyści Filharmonii Zielonogórskiej będący jednocześnie nauczycielami naszej szkoły: pani Jolanta Jakubowska-Siwka, pan Piotr Nowak, pan Dariusz Pogłud, pani Kamila Susłowicz, pani Małgorzata Tofilska, pani Katarzyna Tumińska i pani Iwona Wasiak. Jak zawsze karnawałowy nastój wieczoru kreowała prowadząca koncert pani Beata Wasilewska.
                                                                                                                                                                                                                                                 Renata Lato
>>>> obejrzyj fragment Koncertu Noworocznego <<<<<

W sobotnie popołudnie 14 stycznia 2017r. odbył się trzeci Koncert z cyklu "Młody muzyk" w Kawiarni muzycznej "Czarna kafka". Wśród 20 wykonawców znaleźli się uczniowie z klas skrzypiec Pani Iwony Wasiak, Małgorzaty Tofilskiej, z klasy harfy Pani Anny Blum, z klas fortepianu Pani Iwony Ochniowskiej i Pani Marii Kuny oraz klasy gitary Pana Jarosława Lewandowskiego. Przy fortepianie młodym muzykom towarzyszyli Pani Justyna Grondys i Pan Sebastian Cieśliński. Licznie przybyła publiczność bardzo ciepło przyjmowała muzyczne prezentacje uczniów.
Małgorzata Tofilska

W środę, 21 grudnia w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbył się Koncert Zespołów Kameralnych. Wystąpiły zespoły prowadzone przez nauczycieli: Panie Ewelinę Łaskarzewską i Małgorzatę Tofilska oraz Pana Piotra Łaskarzewskiego. W wykonaniu uczniów zabrzmiały utwory J. S. Bacha, Z. Abreau, A. Dworzaka, F. Schuberta. Koncert przygotowała Pani Anna Ulwańska, a prowadziła Pani Ludmiła Pawłowska. 63 Koncert z cyklu "Wieczory Muzyki Kameralnej" , przysporzył wiele doznań artystycznych, zarówno uczniom, jak i publiczności.

W piątkowe popołudnie 25 listopada 2016r. odbył się drugi koncert z cyklu "Młody Muzyk". W koncercie udział wzięli uczniowie PSM I i II stopnia z  klas skrzypiec - Anna Stefańczyk, Martyna Stekiel, Zuzanna Horna, Aleksandra Mandryk, Anna Kibała, Mikołaj Górny, Izabela Krzystek, Katarzyna Hejnowicz, Agata Dobryniewska  i z klasy harfy Oliwia Bakalarek i Natalia Barys - oraz uczniowie OSM I stopnia Liwia Kredzińska oraz zespół kameralny "Farfalle" - Liwia Kredzińska, Roxana Rerus i Nell Wojtkowiak. Zapraszamy na kolejne koncerty!
Małgorzata Tofilska

W dniu 8.11.2016 r. w Sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej odbył się uroczysty Finał Konkursu "Ojczyzno Ma", zorganizowany przez Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Podczas tej uroczystości  wystąpili nasi uczniowie  z PSM II stopnia: Maja Konaszewska z klasy fortepianu pana prof. Karola Schmidta i Mikołaj Woźniak z klasy fortepianu pani Aleksandry Fudali-Matusewicz.

W sali koncertowej " Czarna Kafka"  22 października 2016r. odbył się pierwszy koncert z cyklu " Młody muzyk". Na scenie zaprezentowali się uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze - Anna Stefańczyk, Klara Cieślińska, Mikołaj Górny, Witold Kamiński, Damian Janicki oraz Trio akordeonowe: Jakub Jarosik, Piotr Pawłowski, Julian Lato. Wśród wykonawców znaleźli się też uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze - Emilia Gierstun, Liwia Kredzińska i Stanisław Lewandowski. Przy fortepianie solistom towarzyszyli pani Justyna Grondys i pan Sebastian Cieśliński. Muzyczne popołudnie zwieńczył słodki poczęstunek ufundowany przez właścicieli " Czarnej Kafki".
Gratulujemy wszystkim wykonawcom i zapraszamy na kolejne koncerty.
Małgorzata Tofilska

W dniu 4 grudnia 2015 r. w Sali Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, wręczone zostały Stypendia Artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego. W gronie stypendystów znaleźli się uczniowie naszej szkoły.
Z rąk Pani Marszałek Elżbiety Anny Polak stypendia artystyczne odebrali:
Mikołaj Górny z klasy skrzypiec Pani Iwony Wasiak,
Witold Kamiński z klasy skrzypiec Pana Krzysztofa Kowalika,
Tomasz Radziszewski z klasy gitary Pana Jarosława Lewandowskiego,
Paulina Helena Tomczuk z klasy skrzypiec Pani Anny Tułasiewicz – Jęczały,
Natalia Kinga Tomczuk z klasy fortepianu Pana Karola Schmidta,
Mikołaj Woźniak z klasy fortepianu Pani Aleksandry Fudali – Matusewicz.
Uroczystość została wzbogacona koncertem w wykonaniu Trio Fortepianowego w składzie:
Witold Kamiński – skrzypce,
Mikołaj Górny – skrzypce,
Mikołaj Woźniak – fortepian.

Serdecznie gratulujemy.

W sobotnie popołudnie 21 listopada 2015 r. w Pałacu Mużakowskim w Bad Muscau (Niemcy), odbył się wernisaż "Pejzaż bez granic". Uroczyste otwarcie w niemieckim muzeum polskiej wystawy sztuk plastycznych uświetnił występ Kwartetu skrzypcowego z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze, prowadzonego przez panią Małgorzatę Tofilską. Kwartet w składzie Katarzyna Hejnowicz, Dominika Rogoża, Anna Stefańczyk, Hanna Kamińska wykonał C. Dankla Wariacje na temat "Ah, vous direi, Mamon" W. A. Mozarta oraz Kanon J. Pachelbela. Wśród zaproszonych gości na wernisażu znaleźli się m. in.:  pan poseł Czesław Fiedorowicz i pan Matthias Rosler, pan Cord Panning dyrektor Muzeum w Bad Muscau, pan Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, pani Marta Gawęda, kurator wystawy. Muzyczne prezentacje Kwartetu skrzypcowego oraz solistek - Hanny Kamińskiej i Anny Stefańczyk, które wykonały utwory J. S. Bacha, zostały przyjęte gorącymi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność. Uczennicom podczas wyjazdu do Badmuscau towarzyszyły pani dyrektor Renata Lato i pani Małgorzata Tofilska.

   W ramach działań Centrum Edukacji Artystycznej w Regionie Zachodniopomorskim i Lubuskim na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia artystycznego Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze wspólnie z Sulechowskim Domem Kultury w dniu 16 maja 2015r. zorganizowała Przegląd chórów szkół muzycznych I i II stopnia „Święto Pieśni” oraz warsztaty metodyczne.
   Na tę edycję regionalnych spotkań chórów został specjalnie napisany hymn pt. „Połączmy głosy”. Muzykę skomponował p. Michał Grabowski, nauczyciel harmonii, a tekst napisała p. Anetta Rajewska, wicedyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Warsztaty dla dyrygentów i wszystkich chórzystów poprowadziła pani Laura Stieler z Akademii Muzycznej w Poznaniu i Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Tematem spotkania metodycznego były Nietypowe sposoby wyzwalania emocji w pracy z chórem dziecięco-młodzieżowym. Koncert prowadziła p. Maria Namysłowska-Żeleźnik, a swoją obecnością podczas Przeglądu chórów zaszczycił nas p. Waldemar Ogrodniczak, starszy wizytator Regionu Lubuskiego.

Die Einladung zur Mitarbeit in der Jury der "VI Prezentacje Pianistyczne Najmłodszych" am 28. März habe ich gern angenommen.

Junge polnische Pianistinnen und Pianisten sind mir in den Klavierkursen Neuzelle bereits als sehr leistungsbewußt und leistungsfähig aufgefallen.

Der Wettbewerbstag am 28. März 2015 in der Staatlichen Musikschule "Mieczysław Karłowicz" Zielona Góra war hervorragend organisiert und mit großem Einfühlungvermögen für die jungen Instrumentalisten durchgeführt. Diese beeindruckten durch oft sichere Leistungen, hohe Konzentrationsfähigkeit und erkennbar große Freude am Klavierspiel. Die konzentrierten Präsentationen der Wettbewerbsteilnehmer, wie auch der jüngsten Debütanten, sehe ich als Ausdruck ihrer konsequenten musikalischen Ausbildung. Einige sehr wirkungsvolle, musikalisch wie technisch vielversprechende Beiträge der Preisträger weckten große Neugier, ihren weiteren Weg zu verfolgen.

Die souveräne und erkennbar liebevolle pädagogische Führung aller 60 Teilnehmer dieses Tages in Zielona Góra gibt mir große Zuversicht auf eine gute Entwicklung ihrer individuellen musikalischen Talente.

Prof. Helgeheide Schmidt, Leipzig

Z radością informujemy, uczniowie naszej Szkoły Mikołaj Górny (IV c.6) z klasy skrzypiec Pani Iwony Wasiak oraz Witold Kamiński (V c.6) z klasy skrzypiec Pana Krzysztofa Kowalika za zdobycie II Nagrody na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej 2015 otrzymali zaproszenie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego do udziału w Lusławickiej Orkiestrze Talentów złożonej z utalentowanych polskich muzyków najmłodszego pokolenia.
Mikołaj Górny i Witold Kamiński będą rozwijać swój talent oraz umiejętności skrzypcowe w zakresie gry solowej, zespołowej i orkiestrowej pod okiem wybitnych muzyków, pedagogów i specjalistów.
Ukoronowaniem dwuletnich, mistrzowskich warsztatów orkiestrowych będą liczne koncerty i wydarzenia artystyczne z udziałem uczniów naszej Szkoły.

Gratulujemy.

W dniu 03 lutego 2015. w auli naszej szkoły miało miejsce prawdziwe święto muzyki: uczniowie klas pierwszych zaprezentowali program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem Pani Marii Namysłowskiej-Żeleźnik.
Od września nasi najmłodsi adepci sztuki muzycznej rozwijają swoje umiejętności muzyczne na zajęciach z nowego przedmiotu -„Zespół”. Jaki to zespół? – wokalny, rytmiczny, instrumentalny i taneczny. Wszystkie talenty dzieci można było podziwiać podczas występu.
Dzieci zaśpiewały piosenkę o zimie z akompaniamentem fortepianu, śpiewały również a cappella, czyli bez towarzyszenia instrumentów – w kanonie, także razem z rodzicami! Następnie uczniowie bardzo sugestywnie i emocjonalnie zinterpretowali Preludium c-moll F.Chopina za pomocą sekwencji ruchów, które odmalowały napięcia i kulminacje muzyki. Swobodny ruch przy muzyce z elementami improwizacji oraz choreografia stylizowanego tańca barokowego to aktywności ruchowe, którym towarzyszyła muzyka L.Delibesa i J.F.Haendla. Warto zauważyć, że na zajęciach zespołu uczniowie zdobywają także podstawową wiedzę o muzyce – np. podczas występu bez problemu wypowiadali nazwiska kompozytorów, do muzyki których tańczyli.
Zwieńczeniem programu artystycznego pierwszaków był żywiołowy trepak z baletu Dziadek do orzechów P.Czajkowskiego, w którym wszyscy uczniowie grali na instrumentach perkusyjnych, podkreślając rytm muzyki. Zasłużone owacje trwały długo i adresowane były nie tylko do dzieci, ale także do Pani Marii – inicjatorki wydarzenia oraz znakomitego pedagoga, który ma świetny kontakt z uczniami zarówno w sali lekcyjnej, jak i na koncercie.

W dniu 18 stycznia 2015 r. w auli UZ odbył się Koncert Noworoczny w wykonaniu zespołów i orkiestr działających przy naszej szkole.
Zaprezentowały się dwa chóry przygotowane przez Panią Łucję Nowak – chór PSM I st. Gama oraz chór PSM II st.Kamerton. Oba zespoły zaśpiewały utwory o treści religijnej, jeszcze nawiązujące tematyką do Świąt Bożego Narodzenia – polskie pastorałki z XVIII i XIX wieku. Karnawałowym akcentem w występie chóru Gama były dwie kompozycje utrzymane w stylu muzyki latynoamerykańskiej (podkreślone towarzyszeniem Nikodema Weltrowskiego na bongosach)- Solfeggio Roberta Maxwella oraz Boca Chica z muzyką Thorda Gumessona. Obu zespołom na fortepianie akompaniowała Pani Justyna Grondys.

Następnie na estradzie zasiedli uczniowie grający w Orkiestrze Smyczkowej PSM I st., prowadzonej przez Pana Krzysztofa Kowalika. Młodzi muzycy zagrali amerykańskie piosenki o tematyce świątecznej i zimowej opracowane w formie suity przez dyrygenta zespołu. Usłyszeliśmy takie przeboje, jak Have Yourself a Mary Little Christmas, czy Let it snow.

W sobotę 6 grudnia 2014 r. w Auli szkolnej odbyła się kolejna IV edycja Regionalnego Konkursu Bachowskiego im. Stanisława Hajzera.
Ponad 30 lat temu Stanisław Hajzer - znakomity skrzypek i pedagog naszej Szkoły zainicjował Konkurs, którego ideą była prezentacja sztuki wykonawczej uczniów grających na instrumentach smyczkowych.
W Konkursie obok kompozycji solowej Jana Sebastiana Bacha uczestnicy wykonali utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu.
W tegorocznej edycji zaprezentowało się 23 młodych artystów z sześciu szkół muzycznych Regionu Lubuskiego (Gorzowa Wlkp., Nowej Soli, Świebodzina, Żagania, Żar i Zielonej Góry). Młodych wykonawców oceniało jury pod przewodnictwem pana Tomasza Stockiego z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. we Wrocławiu.
Konkurs Regionalny miał na celu wyłonienie najlepszych smyczkowców, którzy będą mogli zaprezentować się w grudniu 2015 r. podczas 40. Ogólnopolskiego Konkursu Bachowskiego.
Wśród mecenasów Konkursu znaleźli się: Miasto Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Stowarzyszenie Pomocy Szkole Muzycznej Pro Musica, Rada Rodziców PSM I i II st. oraz Salon Kwiatów Fantazja

Wszystkim uczestnikom Konkursu i Laureatom serdecznie gratulujemy.

W dniu 26.XI.2014 r. grupa 50 osób – uczniów i nauczycieli wyruszyła na wycieczkę do Berlina.
Po przyjeździe rozpoczęliśmy zwiedzanie Berlina, miasto było już udekorowane świątecznie. Oprowadził nas uczeń naszej szkoły Krystian Stępień mieszkający w Berlinie. W trakcie spaceru zobaczyliśmy Bramę Brandenburską oraz gmach Parlamentu.
Potem udaliśmy się do Filharmonii, gdzie z biletami czekała na nas Katarzyna Wasiak, znakomita pianistka, która uczyła się w naszej szkole w klasie fortepianu. Przywitał się z nami również absolwent naszej szkoły Maciej Baranowski, uczeń Pana Iwana Moroza.
Gmach i wnętrze Filharmonii Berlińskiej zrobiło na nas niesamowite wrażenie. Olbrzymia powierzchnia, z kilkoma balkonami z czterech stron sali a na samym środku miejsce dla orkiestry. Budynek mieszczący się przy Kemperplatz w Berlinie wzniesiony w latach 1960 – 1963 o współczesnej architekturze.
No i nadszedł czas koncertu. Solistami wieczoru byli: Diana Tishchenko – skrzypce, Maciej Baranowski, Peter Müseler, Bertrand Chatenet, Juliane Grepling - waltornia. Wysłuchaliśmy następujące utwory: Dymitra Szostakowicza – I Koncert skrzypcowy a – moll, Roberta Schumanna - Koncert na 4 waltornie i orkiestrę F – dur oraz Piotra Czajkowskiego - Francesca da Rimini.
Koncert bardzo się podobał. Z wielką przyjemnością oklaskiwaliśmy naszego absolwenta Macieja Baranowskiego, który wystąpił jako solista grając w kwartecie waltorniowym.
W późnych godzinach nocnych wróciliśmy zadowoleni do Zielonej Góry.

Relację z wycieczki przygotowała
Magdalena Tumińska

REALIZACJA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  ZADANIA
REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW POZOSTAJĄCYCH  
W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW KULTURY 
I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2014NAZWA PROGRAMU:    Rozwój infrastruktury kultury
NAZWA PRIORYTETU:  Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
NAZWA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM: 
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
NAZWA ZADANIA: 
Wymiana instalacji elektrycznej i zakup instrumentów dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza
w Zielonej Górze.
  
 

OPIS ZADANIA:

W Teatrze Lubuskim im. Leona Kruczkowskiego uczniowie naszej szkoły dali znakomity koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości. To szkolne artystyczne wydarzenie miało miejsce 13 listopada br. Występ uczniów zgromadził sporą publiczność, którą włączono w poczet wykonawców, a to wszystko za sprawą specjalnie przygotowanego programu, który zawierał melodie i teksty pieśni patriotycznych. Zaproszenie na koncert przyjęła pani Marszałek Elżbieta Polak, która projekcją filmu o 25-leciu wolnej Polski wprowadziła nas w klimat obchodzonego święta. Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. przedstawiciele Rady Miasta Zielona Góra, pan Robert Czechowski Dyrektor Teatru Lubuskiego i inne osoby. Koncert prowadziła pani Beata Wasilewska, która słowem i trafnym komentarzem wzbogacała wybrany repertuar koncertu.

Media

Spotkanie z muzykiem, etnografem Kazimierzem Budzikiem na temat: ,,Folklor Południowo – Zachodniej Wielkopolski (Regionu Kozła); tradycja i współczesność’’.

W dniu 14 listopada 2014 roku o godzinie 16.00 w Sali Kominkowej PSM I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze przy ul. Aleja Niepodległości 21 odbyło się spotkanie z muzykiem, etnografem, folklorystą, pedagogiem i animatorem kultury Kazimierzem Budzikiem na temat: ,,Folklor Południowo – Zachodniej Wielkopolski (Regionu Kozła); tradycja i współczesność’’.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkoły I i II stopnia oraz nauczyciele sekcji teorii. Uczestnicy spotkania poznali najbardziej typowe instrumenty ludowe charakterystyczne dla Regionu Kozła (Południowo – Zachodniej Wielkopolski) takie jak dudy, kozioł oraz sierszanki, ich budowę, strój oraz skalę.

W dniu 10 listopada 2014 roku młodzież klasy VI cyklu 6 - letniego uczestniczyła w wycieczce szkolnej na której zwiedziła pomniki Pamięci Narodowej w Zielonej Górze. Należały do nich kolejno: Pomnik Żołnierzy Wyklętych, Pomnik – Dobosz Powstania Wielkopolskiego, Pomnik Żołnierzy górników, Pomnik Matki Sybiraczki, Plac Bohaterów , Pomnik Robotników Solidarności, Krzyż Ofiar Katynia, Pomnik bitwy o dom katolicki.
Opiekunami wycieczki byli: Magdalena Tumińska i Anna Borowska.

Drodzy Czytelnicy !!!
Nasza szkolna gazetka "PAUZA" została nagrodzona.
Jesteśmy w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu Junior Media "Junior w druku"
Nasza gazetka szkolna zyskała uznanie jury jako jedyna z całego województwa lubuskiego.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tej wygranej
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

Wszystkich chętnych zapraszam do wspólnego tworzenia naszej szkolnej gazetki.
Przysyłajcie swoje teksty, wywiady lub inne prace
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anna Borowska-Jadłoś

W dniu 17 października 2014 r. w sali Kameralnej Filharmonii Zielonogórskiej odbył się uroczysty koncert uczestników Kursu Pianistycznego w Neuzelle. W programie znalazły się dzieła J. S. Bacha, L. van Beethovena, C. Debussy'ego oraz innych wielkich kompozytorów.
Organizowane przez Europejską Fundację Oświaty i Kultury grupy Rahn Dittrich kursy gry na fortepianie w Neuzelle, dla szczególnie uzdolnionych młodych pianistek i pianistów z Polski i Niemiec są w szczególności aktywną formą doskonalenia umiejętności dla uczniów i ich nauczycieli, a ponadto przyczyniają się do umocnienia dobrych stosunków pomiędzy Niemcami i Polską wspierając europejską integrację.

W czwartek 16.10.2014 r. w Auli PSM odbyło się spotkanie z wybitnym polskim dyrygentem i kompozytorem Rafałem Janiakiem, który na co dzień pracuje jako asystent - dyrygent w Filharmonii Narodowej oraz jako wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Była to kolejna edycja z cyklu "Spotkania z Mistrzem". Nasz zaproszony gość opowiadał o swojej pracy dyrygenta, wspominał swoje pierwsze debiuty, a także odpowiadał na pytania młodzieży.

W dniu 30 września grupa 49 osób w tym czworo opiekunów wzięła udział w wycieczce do Poznania. Zgodnie z planem wyjechaliśmy o godzinie 10.30. Po przyjeździe udaliśmy się do Willi Feliksa Nowowiejskiego. Czekał tam na nas najmłodszy syn kompozytora Jan Nowowiejski z którym wspólnie odśpiewaliśmy ,,Rotę’’( wszyscy otrzymali zapis nutowy Roty), którą do słów Marii Konopnickiej napisał Feliks Nowowiejski. Podczas pobytu wysłuchaliśmy kilku utworów na fortepianie oraz zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. W bardzo miłej atmosferze zwiedziliśmy muzeum (hol, kancelarię, pokój ,,pod Matką Boską’’, salon oraz pokój anielski zwany błękitnym), dowiedzieliśmy się wielu informacji o życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego.

,,Tradycja, przeszłość i polskość były i są filarami Wilii Wśród Róż. To dzięki nim żywa jest w domu Kompozytora jego muzyka i klimat nad którym zdaje się nieustannie czuwać ojciec – anioł – Feliks Nowowiejski’’.

Biesiada Koźlarska rozpoczęła się 26 września 2014 roku w Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła. O godz. 17:00 nastąpiło otwarcie okolicznościowej wystawy oraz premiera filmu o Mistrzu Leonardzie Śliwie pt. „Ostatnie takie granie” zrealizowanego przez Krzysztofa Rożka. Wieczorem odbyła się degustacja regionalnych potraw.

Następnego dnia – 27 września rozpoczął się konkurs „Młodego Muzyka Ludowego”, który odbył się w siedzibie nowo wybudowanej Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu. Jury w składzie Kazimierz Budzik, Bogusław Linette oraz Henryk Skotarczyk wysłuchało muzycznych prezentacji blisko pięćdziesięciu uczestników. O godzinie 17:00 rozpoczęło się biesiadowanie na rynku - spektaklem muzycznym "Dzieci na weselu" w wykonaniu Koziołków Przyprostyńskich. Wystąpiły również kapele koźlarskie oraz dudziarskie, natomiast na zakończenie dnia do tańca zagrała kapela Zbąszyniacy.

8.10.2013 r.
Koncerty symfoniczne dla dzieci i młodzieży zabrzmiały po raz pierwszy w ramach Festiwalu Smyczkowego „Mistrzowie polskiej wiolinistyki”. Koncerty pt. „Lubuskie talenty” prezentowały utytułowanych  wiolinistów uczących się w Szkole Muzycznej w Zielonej Górze. Podczas koncertów zaprezentowali się 12-letnia skrzypaczka - Katarzyna Hejnowicz, która wykonała wirtuozowską „Symfonię hiszpańską” Eduarda Lalo, 18-letni skrzypek - Jakub Przybycień wystąpił w Introdukcji i Rondzie capriccioso C. Saint-Saensa, a także 21-letni absolwent zielonogórskiej Szkoły Muzycznej – obecnie student Akademii Muzycznej w Poznaniu – wiolonczelista – Szymon Walenciak.
4.03.2014 r.
W ramach festiwalu Dni Muzyki nad Odrą na "Koncercie młodych talentów" wystąpiła Weronika Mendelska - waltornistka wykonując z orkiestrą III Koncert waltorniowy Es-dur KV 447 cz. I W. A. Mozarta

21 stycznia 2014 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów. W tym roku już po raz dziesiąty przyznano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego. Do tej pory wyróżnienie to otrzymało 165 młodych Lubuszan, w tej edycji dołączyło kolejnych 20 utalentowanych uczniów.
Wśród nich znaleźli się uczniowie naszej szkoły, którym Marszałek Elżbieta Polak wręczała stypendia:
Katarzyna Hejnowicz ( kl. I PSM II st.) z klasy skrzypiec mgr Iwony Wasiak
Hanna Rogoża (kl. IV c/6) z klasy skrzypiec mgr Krzysztofa Kowalika
Agnieszka Rau ( kl. I PSM II st.) z klasy gitary mgr Jarosława Lewandowskiego
Paulina Tomczuk (kl. V c/6) z klasy skrzypiec mgr Anny Tułasiewicz

W dniu 19.12.2013 r. odbył się w auli szkolnej "Wieczór Kolęd". Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać kolęd i pastorałek w opracowaniu na różne instrumenty solowe, zespoły wokalne i instrumentalne. Ta coroczna edycja świątecznego koncertu kolęd w wykonaniu naszych uczniów wprowadza nas w niezwykłą atmosferę i jest zarazem wspaniałą okazją do wspólnego śpiewu kolęd.

W czwartek 19.12.2013 r. w sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyło się spotkanie z profesorem Bartłomiejem Niziołem, wybitnym solistą i kameralistą, światowej sławy wirtuozem skrzypiec. Była to kolejna już edycja z cyklu "Spotkania z Mistrzem". Nasz zaproszony gość opowiadał o swojej karierze, o wspomnieniach z Zielonej Góry, a także odpowiadał na pytania publiczności. Na spotkanie zaproszony został również dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej prof. Czesław Grabowski, a całość zorganizowała i poprowadziła pani dyrektor Renata Lato.

 

W grudniu odbyły się tradycyjnie koncerty uczniów klas I cyklu 6 i 4 letniego. Sekcja Pianistyczna 12.12.2013 r. godz. 16.00 Sekcja Smyczkowa i Gitary 16.12.2013 r. godz. 17.00 Sekcja Instrumentów Dętych, Akordeonu, Perkusji i Śpiewu Solowego 17.12.2013 r. godz 17.00

W dniu 2.12.2013 r. w auli szkolnej odbył się koncert uczniów klasy II cyklu sześcioletniego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

23.11.2013 r. o godz. 11.00 w auli szkoły odbyła się zabawa andrzejkowa dla uczniów szkoły I stopnia zorganizowana przez Samorząd Uczniowski, przy współpracy z Radą Rodziców. Uczniowie PSM II st. przygotowali wróżby oraz zabawy, przy których realizacji pomagali rodzice. Lanie wosku przez klucz wiolinowy cieszyło się ogromnym powodzeniem. Rodzice przygotowali dla dzieci smaczny poczęstunek. Wszystkim dopisywały znakomite humory, aż żal było się rozstawać. Na koniec każdy uczestnik odebrał drobny upominek. Dziękujemy uczniom i rodzicom za udział i stworzenie wspaniałej atmosfery zabawy. Dyrektor Szkoły Renata Lato oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego Sławomir Kozłowski.

Młode pianistki i pianiści oraz ich nauczyciele z Polski i Niemiec uczą się i ćwiczą razem. 23 listopada 2013 r. w Stift Neuzelle spotkało się dziesięciu szczególnie utalentowanych młodych pianistów wraz ze swoimi nauczycielami. Pod czujnym okiem prof. Helgeheide Schmidt z Lipska doskonalili technikę gry oraz artystyczny kształt swojego talentu. Uczestnicy spotkania przyjechali na zaproszenie Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury Rahn Dittrich Group. "Celem warsztatów jest danie trwałego impulsu w procesie nauczania zarówno młodym artystom jak i ich nauczycielom.

W dniach 9 - 10 listopada mgr Jarosław Lewandowski wraz z uczniami Mateuszem Trochanowskim (kl. II C4), Pawłem Bukowskim (kl. I IIst.) i Tomaszem Radziszewskim (kl. IV IIst.) wzięli udział w Międzynarodowych Dniach Muzyki Gitarowej w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. W ramach imprezy odbywały się warsztaty gitarowe w formie lekcji otwartych prowadzonych przez wybitnych wirtuozów i profesorów z Polski i Niemiec. Zwięczeniem festiwalu był koncert wyróżniających się uczestników kursu, do którego zostali zakwalifikowani naszi uczniowie.

W dniu 7.11.2013 r. grupa uczniów z klasy gitary mgr Hanny Kowalik wyjechała ze swoim nauczycielem na wyjątkowy koncert, który odbył się w ramach X Międzynarodowych Dni Muzyki Gitarowej we Frankfurcie nad Odrą. Wykonawcą koncertu był znakomity angielski wirtuoz gitary - Clive Carroll. Artysta ma w swym dorobku wiele nagród konkursowych, nagrane płyty CD i DVD oraz artystyczne tournee po całym świecie. Uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem wysłuchanego koncertu, a po recitalu otrzymali pamiątkowe autografy od artysty oraz zakupili płyty w jego wykonaniu. Kontakt z żywą muzyką wywołał entuzjazm młodych adeptów sztuki gitarowej i stał się impulsem do większej aktywności w pracy nad własnym rozwojem artystycznym.

W Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego 1 października br. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły świętowali Międzynarodowy Dzień Muzyki i po raz pierwszy Pasowanie Uczniów Klas Pierwszych. W koncercie wystąpili młodzi soliści: Mikołaj Górny - skrzypce, Maja Konaszewska - fortepian, Katarzyna Hejnowicz - skrzypce i Trio Fortepianowe w składzie Paulina Tomczuk – skrzypce, Kornelia Szydło – wiolonczela i Natalia Tomczuk - fortepian.

O Konkursie . . .

XXXIX Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera to impreza znana w całej Polsce, adresowana do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, grających na wszystkich instrumentach smyczkowych. Obecnie realizowana jest w cyklu dwuletnim, na przemian z edycją regionalną. Głównym celem Konkursu jest prezentacja i doskonalenie sztuki wykonawczej przez uczniów szkół artystycznych.

Twórcą Konkursu był prof. Stanisław Hajzer - wybitny skrzypek, kameralista, wieloletni pedagog szkoły i koncertmistrz Filharmonii Zielonogórskiej. Formuła Konkursu od początku jego powstania do chwili obecnej jest taka sama, każdy uczestnik wykonuje dwa utwory: jedną z części Bachowskich Sonat, Partit lub Suit oraz utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu. Ideą powołania Konkursu była wewnątrzklasowa rywalizacja skrzypków od pana Profesora Stanisława Hajzera, potem do Konkursu włączyli się uczniowie pani mgr Anny Tułasiewicz, a z biegiem lat uczniowie całej szkoły. Przez wiele lat trwania Konkursu zaletą było to, że wykonawcy oceniali siebie nawzajem.

Aktualnie Konkurs Bachowski ma zasięg ogólnopolski i zyskał w środowisku artystycznym znaczącą renomę. W każdej ogólnopolskiej edycji bierze udział blisko stu wykonawców. Zgodnie z regulaminem Konkursu obecnie Jury powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Wśród laureatów Konkursu odnajdujemy znane nazwiska m. in. Agatę Szymczewską, Annę Marię Staśkiewicz, Michała Bryłę i wielu innych młodych utalentowanych artystów.