Oferta pracy na stanowisko nauczyciela klasy fortepianu
w szkole muzycznej I i II stopnia - tekst ogłoszenia ( PDF, 526 KB)


Oferta pracy na stanowisko nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych
w szkole muzycznej I i II stopnia - tekst ogłoszenia (PDF, 519 KB)