Plan dyżurów lutnika


24 czerwca – 10.00 - 12.00

27 czerwca – 13.00 - 15.00
28 czerwca – 13.00 - 15.00
29 czerwca – 14.00 - 16.00
30 czerwca – 13.00 - 15.00
1 lipca – 14.00 - 16.00
4 lipca – 11.00 - 12.00
5 lipca – 11.00 - 12.00
7 lipca – 11.00 - 12.00
8 lipca – 14.00 - 16.00

Od 11 lipca urlopMaciej Wasiak
telefon: 601 971 713