Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

2 listopada 2021 - wtorek
3 i 4 grudnia 2021 - piątek i sobota
2 maja 2022 - poniedziałek
17 czerwca 2022 - piątek