Plan dyżurów lutnika

1.IX.22            11.00 – 12.00

2.IX.22            14.30 – 15.30

5.IX.22            11.00 – 12.00

6.IX.22            14.30 – 16.30

7.IX.22            11.00 – 12.00

8.IX.22            14.30 – 16.30

12.IX.22          11.00 – 12.00

13.IX.22          14.30 – 16.30

14.IX.22          11.00 – 12.00

15.IX.22          14.00 – 16.00

16.IX.22          14.30 – 16.30

Od 19. IX.22 

Wtorek           11.00 – 12.00

Czwartek        11.00 – 12.00

Piątek            14.30 – 16.30Maciej Wasiak
telefon: 601 971 713

 

Kontakt z biblioteką szkolną za pośrednictwem adresu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

w godzinach pracy biblioteki.

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

      ul. Chrobrego 26
      poniedziałek: 10.00 - 16.00
      wtorek: 10.00 - 16.00
      środa: 12.00 - 18.00
      czwartek: 10.00 - 16.00
      piątek: 9.00 - 15.00


 Biblioteka szkolna 


Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony strona internetowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze

Data publikacji strony internetowej: 2013.09.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.24

Strona internetowa http://www.psm.zgora.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych. Nowe dokumenty w miarę możliwości będą publikowane, jako treść we wpisach, a stare będą sukcesywnie zmieniane na treść we wpisach, niektóre informacje przedstawiono w formie graficznej,
 • niektóre elementy przedstawiono w formie grafiki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wysoki kontrast oraz kontrast negatywowy,
 • możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości,
 • podświetlenie tła,
 • podkreślenie linków – hiperłącz.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Urbańska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefonicznie 68 455 22 33należy składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze prowadzi swoją działalność w dwóch budynkach : Budynek główny mieści się przy ul. Chrobrego 26 oraz drugi budynek, który mieści się przy ul. Niepodległości 21.


Budynek Główny

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy B. Chrobrego, prowadzą do niego schody, brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście jest prawidłowo oświetlone.
 • Przed budynkiem szkoły znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy szkoły – portierzy.
 • W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych ( toalety, barierki ).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.


Budynek Drugi

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Niepodległości, brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest prawidłowo oświetlone. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Szkoła nie posiada miejsc parkingowych przy budynku.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy szkoły – portierzy.
 • W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych ( toalety, barierki ).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

PSM I stopnia – cykl czteroletni
        19.09.2022 r. poniedziałek Al. Niepodległości 21,   sala nr 6
               16.45 - klasa II A i B (odwołane !!!)
               17.35 - klasa III  A i B (odwołane !!!)

               18.25 -  klasa IV (odwołane !!!)
            prowadząca: Ewa Urbańska

PSM II stopnia
        Klasy I c6
        26.09.2022 r. poniedziałek godz. 18.30, sala 18 ul B. Chrobrego 26 

      prowadząca : Małgorzata Szumska


WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU ZE SZKOŁY


     98 1010 1704 0015 4413 9134 0000

UWAGA !!!

Rodzice wypożyczający instrumenty szkolne

Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu opłaty za wypożyczenie instrumentu szkolnego
„Darowizna na fundusz instrumentalny” oraz miesiąc, za który Państwo płacicie.


FUNDUSZ RADY RODZICÓW


Składka 35 zł miesięcznie

Bank Zachodni WBK S.A. O/Zielona Góra

     28 1090 1535 0000 0000 5301 9240

Informacje do przelewu :
Rada Rodziców przy PSM I i II stopnia

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023


(informacje w późniejszym terminie)

GODZINY DLA INTERESANTÓW
(po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły)

Dyrektor Szkoły
mgr Honorata Górna
        od poniedziałku do piątku (po wcześniejszym umówieniu się przez sekretariat szkoły)


Wicedyrektor ds. przebiegu nauczania
mgr Małgorzata Szumska
       


Wicedyrektor ds.organizacji imprez artystycznych   
mgr Maciej Huszcza
      


DYŻURY KIEROWNIKÓW SEKCJI
(po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły)
 

Kierownik Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych
mgr Grażyna Hetka-Frodyma
        

Kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Szarpanych
mgr Jarosław Lewandowski
        

Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych, Akordeonu, Perkusji i Śpiewu Solowego
mgr Mariusz Nowak
      (informacje będą podane w późniejszym terminie)

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza
ul. Chrobrego 26
65-052 Zielona Góra
tel / fax : 68 4552233
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrzynka podawcza ePUAP:
             /PSM_Zielona_Gora_0604/skrytka
             /PSM_Zielona_Gora_0604/skrytkaESP

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu//PSM_Zielona_Gora_0604/skrytkaGODZINY PRACY SEKRETARIATU

poniedziałek  8.00 - 18.00
wtorek   8.00 - 18.00
środa     8.00 - 18.00
czwartek  9.00 - 18.00
piątek     8.00 - 16.00


 
SEKRETARZ SZKOŁY

poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek   8.00 - 18.00
środa     8.00 - 16.00
czwartek  9.00 - 18.00
piątek     8.00 - 16.00

KADRY

poniedziałek  8.00 - 18.00
wtorek   8.00 - 16.00
środa     8.00 - 18.00
czwartek  9.00 - 16.00
piątek     8.00 - 16.00


WYPOŻYCZANIE INSTRUMENTÓW

ul. Chrobrego 26
lutnik : mgr Maciej Wasiak 
(informacje w zakładce dyżury lutnika szkolnego)

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

ul. Chrobrego 26
bibliotekarz: mgr Anna Borowska-Jadłoś
(informacje w zakładce funkcjonowanie biblioteki szkolnej)    


KONTAKT DO NAUCZYCIELI

Adresy mailowe do nauczycieli


Budynek Al.Niepodległości 21
Aleje Niepodległości 21 
65-052 Zielona Góra
tel. 68 4552236

 


Odwołane zajęcia dydaktyczne:
(W miarę możliwości informacje podawane są na bieżąco)


Pani Joanna Klimek - zajęcia nie odbędą się w dniach od 23.09 - 27.09.2022 r.
Pan Karol Schmidt - zajęcia nie odbędą się do dnia 28.10.2022 r.
KONTAKT MAILOWY Z NAUCZYCIELAMI  rok szkolny 2022-2023/


Klasa akordeonu

Olena Moroz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa altówki

Katarzyna Bukowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Katarzyna Wietrenko-Tumińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa fagotu

Rafał Dołęga - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa fletu

Joanna Borowik - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aleksandra Janowska-Tkacz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Elżbieta Sawicka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Urszula Witoszek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa Fortepianu i Akompaniatorzy

Sebastian Cieśliński - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aleksandra Fudali Matusewicz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Justyna Grondys - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ida Koszkało-Grabowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Kuna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agnieszka Krzyśków - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Lato - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Łukasiewicz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Natalia Nesteriwska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Iwona Ochniowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ludmiła Pawłowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Pawłowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Anna Sierżan - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karol Schmidt - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Katarzyna Sobich – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ida Vavon – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Elżbieta Zakrzewska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa gitary

Hanna Kowalik - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jarosław Lewandowski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Witold Nowicki - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa harfy

Anna Blum - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa klarnetu i saksofonu

Joanna Blandzi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Iga Drąg - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bronisław Krzystek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa kontrabasu

Dariusz Pogłud - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa oboju

Mariusz Nowak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa perkusji

Piotr Nowak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa puzonu

Karol Kot - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa skrzypiec

Agata Dąbrowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gabriela Dąbrowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jolanta Jakubowska-Siwka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krzysztof Kowalik - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Leszek Kucharuk - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Weronika Podkul - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Małgorzata Tofilska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Iwona Wasiak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Maryna Wolska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa śpiewu

Klaudia Woźniak-Wawrzyńska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa trąbki

Piotr Grębski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa waltorni

Adam Gołemberski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasa wiolonczeli

Maciej Huszcza - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Luboch - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewelina Łaskarzewska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Arkadiusz Szydło - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciele Przedmiotów Ogólnomuzycznych

Grażyna Hetka-Frodyma - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gabriela Dąbrowska- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Klimek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Łuczak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Szumska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Tuchowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Urbańska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Chór

Klaudia Woźniak-Wawrzyńska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Orkiestra Smyczkowa i Symfoniczna

Maciej Ogarek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marek Siwka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Orkiestra Dęta

Karol Kot - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adam Gołemberski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Biblioteka

Anna Borowska-Jadłoś - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.