Odwołane zajęcia dydaktyczne:
(W miarę możliwości informacje podawane są na bieżąco)Pani Joanna Borowik - zajęcia nie odbędą się w dniu 17.05.2022 r.