ADMINISTRACJA


mgr Dorota Dubniewska - Główna Księgowa
Irena Domagała - Specjalista d/s płac
mgr Dorota Fabisiak - Sekretarz Szkoły
Iwona Urbańska - Kierownik Gospodarczy
Sławomir Przybysz - Specjalista BHP
Małgorzata Woźniak - Specjalista d/s kadr i referent d/s sekretariatu

OBSŁUGA

Krystyna Budrewicz
Bożena Chmurzyńska
Eugeniusz Chwiałkowski 

Bogdan Deciuk
Mirosława Kowalczyk
Roman Owsiński
Anna Sobczak
Alicja Szymańska
Tadeusz Wawrzyński - stroiciel