Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Emilia Pałka - Przewodnicząca
Jakub Jarosik - Z-ca Przewodniczącego
Julia Pałka - Sekretarz

Opiekun samorządu - mgr Ewa Tuchowska